UTSTÄLLNIN­GAR

Viivasbydirekt - - FAMILJ -

Treskal­lar­na – trä, in­stal­la­tion Grup­pen Treskal­lar­na bju­der på va­ri­a­tion och hu­mor i la­gom do­ser, men även all­var och ef­ter­tan­ke – all­tid på ett lek­fullt sätt. Jör­gen Me­lin med si­na färgspra­kan­de och form­säk­ra ska­pel­ser – Mar­tin He­aps un­der­fun­di­ga me­ta­fo­rer. To­mas Ski­mu­tis klå­fing­ri­ga ut­sväv­ning­ar ut­an be­gräns­ning­ar. www.vas­by­konst­hall.com. Till 16/10. Ivar Svi­es­tins – fo­to­gra­fi Än­da se­dan barn­do­men har Ivar Svi­es­tins med ka­me­rans hjälp för­sökt att för­stå sig själv och värl­den. Han har all­tid va­rit in­tres­se­rad av det som lig­ger un­der ytan och det bort­om­lig­gan­de. Ons–to kl 12–17, fre–sön kl 12–16. Op­ti­mus­vä­gen 12B. www.vas­by­konst­hall.com. Till 16 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.