In­för p-ski­va vid ladd­plat­ser

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Jag tyc­ker att el­bilsladd­plat­ser­na bör in­fö­ra p-ski­va ef­tersom det se­dan fle­ra må­na­der par­ke­ras en VW-bil på en av de två el­bilsladd­plat­ser­na he­la ti­den, he­la da­gar­na. Då har al­la and­ra el­bi­lar som besöker Väs­by cent­rum ba­ra en ladd­plats att de­la på, och jag har in­te haft nå­gon chans att par­ke­ra och lad­da min el­bil se­dan den här VW:n dök upp för ett par må­na­der se­dan. El­bil­sä­ga­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.