Tung start för Grims­ta AIK

Viivasbydirekt - - Sport - An­ders Ek­ström

Fem ra­ka för­lus­ter och noll po­äng. Grims­ta AIK:s in­ne­ban­dy­her­rar har fort­satt en blytung start på sä­song­en i Di­vi­sion 1.

Mål­sätt­ning­en var hög in­för sä­song­en. Kval upp­åt skul­le nås och med för­ra sä­song­ens re­sul­tat i färskt min­ne var det ab­so­lut re­a­lis­tisk. Men sä­song­en har bör­jat tufft: fem för­lus­ter på li­ka många för­sök.

– Vi kom in li­te fel på sä­song­en och har in­te kom­mit upp till ni­vå. Men jag vill in­te pra­ta om någ­ra bort­för­kla­ring­ar egent­li­gen, sä­ger trä­na­ren Christi­an Wak­tén.

– Det är tungt, gi­vet­vis. Men jag väg­rar tro att vi bli­vit säm­re än för­ra sä­song­en. Trä­na­re Wak­tén tyc­ker än­då att stäm­ning­en i la­get är god, och med ru­ti­nen som finns i la­get kom­mer det att vän­da, me­nar han.

– Vi ska re­da ut det­ta till­sam­mans. Mat­chen se­nast (7-8 mot KAIS Mo­ra) var ett stort steg fram­åt. Det är upp­förs­bac­ke men det är ba­ra att släp­pa loss och kö­ra nu. Släpp tak­ti­ken och job­ba sten­hårt. Sjät­te se­ri­e­mat­chen spe­las på sön­dag, bor­ta mot IBF Falun Ung­dom.

FO­TO: JO­NAS TEG­NÉR

NOLL. Grims­ta AIK är po­äng­lö­sa ef­ter fem om­gång­ar i Di­vi­sion 1 öst­ra Sve­a­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.