Vin­ter­tid igen

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Nat­ten mel­lan lör­dag och sön­dag den 29–30 ok­to­ber är det dags att stäl­la om kloc­kan från som­mar­tid till vin­ter­tid. El­ler nor­mal­tid, som vin­ter­tid egent­li­gen är.

Kloc­kan 03 vrids kloc­kan till­ba­ka till 02, vil­ket in­ne­bär en tim­mes sov­mor­gon på sön­dag. Ju­s­te­ring­en gör att morg­nar­na blir lju­sa­re och ef­ter­mid­da­gar­na mör­ka­re än ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.