MER Väs­by båg­skyt­teklubb

Viivasbydirekt - - Sport -

GRUN­DAD 1966 av fins­ka en­tu­si­as­ter. HAR 90 med­lem­mar i ett brett ål­der­spann. HAR ut­om­hus­ba­na och klubb­hus i Brunn­by-Vik. In­om­hus skju­ter VBK i Väs­by­sko­lans käl­la­re.

ANORDNADE CocaCo­la-pi­len 1991 med 124 skyt­tar. Vill an­ord­na fle­ra täv­ling­ar i fram­ti­den.

IN­TRES­SET för spor­ten och klub­ben är stort och det är kö in.

KLUB­BEN har fle­ra duk­ti­ga båg­skyt­tar. Bland an­nat To­ve Strååt, Mi­kael Eriks­son och Roger Räfs­bäck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.