Skär­per straf­fet för våld­täkt

Viivasbydirekt - - NYHETER -

Hov­rät­ten skär­per straf­fet för en Väs­by­bo som i At­tun­da tings­rätt dömts för våld­täkt.

Brot­tet be­gicks ef­ter en ute­kväll i Väs­by i sep­tem­ber 2016. En kvin­na de­la­de taxi med en för hen­ne okänd man som sa­de att han bod­de åt hen­nes håll. Kvin­nan mar­ke­ra­de tyd­ligt att hon in­te var in­tres­se­rad av man­nen. När de kom hem till hen­ne bad han att få lå­na to­a­let­ten, vil­ket han fick. När han kom ut där­i­från ska han dock ha va­rit som för­bytt, gett sig på hen­ne och våld­ta­git hen­ne.

Man­nen döm­des i de­cem­ber till fäng­el­se i två år och tre må­na­der för våld­täkt samt att be­ta­la 115 000 kro­nor i ska­de­stånd. Do­men över­kla­ga­des, och nu skär­per hov­rät­ten straf­fet till fäng­el­se i två och ett halvt år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.