200 nya plat­ser till för­sko­lan

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Upp­lands Väs­by kom­mun pla­ne­rar att ri­va väst­ra de­len av Eke­bo­sko­lan och er­sät­ta den med med en ny för­sko­le­pa­vil­jong med 200 plat­ser. Den be­räk­nas stå klar till höst­ter­mi­nen 2017.

– Det är myc­ket bra att vi kan er­bju­da fler en för­sko­le­plats, sä­ger Syn­nö­ve Fridén, verk­sam­hets­chef för kom­mu­na­la sko­lor och för­sko­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.