Hal­ve­ra hy­ran för bygg­stök

Viivasbydirekt - - Insändare -

An­gå­en­de kvar­te­ret Fyrklö­vern, Dra­gon­svä­gen och Ar­kad­sti­gen. Vet Väs­by­hem och kom­mu­nen hur vi har det här? Det rivs och grävs för att byg­gas stäng­sel över­allt. Det är som på en öp­pen an­stalt, man kan in­te gå vart man vill när man ska gå ut med hun­den el­ler på egen hand. Allt oljud och luk­ten av bräns­le stör många på mor­go­nen.

Hal­va hy­ran, Väs­by­hem, vo­re okej! Vad gäl­ler ga­ra­get så slet gräv­ma­ski­nis­ten bort plå­ten från väg­gen, nu är det helt öp­pet där och bi­lar­na står oskyd­da­de. Jag an­mäl­de det­ta för fle­ra vec­kor se­dan och det skul­le ”la­gas i bör­jan av vec­kan”. De sä­ger sig ha be­ställt ny plåt, men ing­et har hänt. Det är som att ha bi­len stå­en­de ute. Väs­by­hem bor­de in­te ta ut full hy­ra för­rän plå­ten är up­pe igen. Ron­nie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.