Fad­der­byn – där de go­da kraf­ter­na tröt

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Fad­der­byn är egent­li­gen en fram­gångs­sa­ga. Än­da se­dan 1966 har ide­el­la kraf­ter an­vänt plat­sen mel­lan Vi­lund­a­par­ken och E4:an för att ord­na me­nings­ful­la ak­ti­vi­te­ter för unga. Men det är sam­ti­digt en sa­ga med ovisst slut. För två år se­dan tröt kraf­ter­na för det ide­el­la en­ga­ge­mang­et och kom­mu­nen ut­re­der and­ra plat­ser för ung­do­mar­nas ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.