SKA DU BYG­GA TILL?

Viivasbydirekt - - Hej Vasby -

Ska du byg­ga till och vill ve­ta mer om at­te­falls reg­ler­na? Väl­kom­men på en in­for­ma­tions­kväll. Tors­dag 30 mars, kl. 18.00 – ca 19.30 Plats: Mes­sing­en, Lo­ve Al­mqvist torg 1 Vi be­rät­tar om hus, bo­dar, till­bygg­na­der och tak­ku­por. Du får in­for­ma­tion om vad du be­hö­ver kän­na till om reg­ler­na för at­te­falls­hus och till­bygg­na­der. Mer in­for­ma­tion: upp­landsvas­by.se/at­te­fall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.