Sä­song­en över för al­la Väs­by­pro­duk­ter

Viivasbydirekt - - Sport - FOTO: MI­CHAEL FOLMER

Jag är väl­digt nöjd med sä­song­en.

Hoc­key­sä­song­en är nu i prin­cip över för den­na gång. Runt om i Sve­ri­ge och värl­den har Väs­bygrab­bar va­rit i far­ten och de­ras sä­song kan nu sum­me­ras. Dess­utom har en Väs­by IK-pro­dukt ny­li­gen bytt all­svensk klubb.

Den lo­ka­la hoc­key­klub­ben har fost­rat två mål­vak­ter som just nu är ute i proffsli­vet. Och ef­ter en lång och in­ten­siv sä­song har bå­da av­slu­tat si­na re­spek­ti­ve sä­song­er.

Oscar Dansk var för and­ra sä­song­en i rad ut­lå­nad till Rög­le BK i SHL från Co­lum­bus (NHL). Ef­ter att ha haft förstas­pa­den i bör­jan på sä­song­en blev 23-åring­en kring jul ut­kon­kur­re­rad av in­vär­va­de An­ders Lind­bäck. Där­ef­ter blev det in­te så många chan­ser till i Äng­els­holmsla­gets bur.

Rög­le BK kla­ra­de sig, via kval, kvar i SHL. Det mesta ty­der nu att Dansk läm­nar klub­ben. Gustaf Wesslau, född 1985, gjor­de ny­li­gen klart sin and­ra sä­song i tys­ka Köl­ner Haie. Där var han förs­ta­kee­per och spe­la­de to­talt 57 mat­cher.

Köln­la­get åk­te ur DEL i kvarts­fi­na­len, då det blev 3-4 mot Grizzly Wolfs­burg. Wesslau har kon­trakt även över näs­ta sä­song. I All­svens­kan har bå­de To­bi­as Lil­jen­dahl och Emil Berglund va­rit or­di­na­rie i sin re­spek­ti­ve klubb. Den 22-åri­ga for­war­den Lil­jen­dahl sva­ra­de för 22 po­äng för Vi­ta Häs­ten på si­na 52 mat­cher, dess­utom var han as­si­ste­ran­de lag­kap­ten. SKÅNE. Cal­le Åsell är klar för Mal­mö­la­get IK Pan­tern i All­svens­kan.

Cen­tern Emil Berglund, 23, gjor­de tio po­äng på 45 mat­cher för sitt Tim­rå. Var­ken Lil­jen­dahl el­ler Berglund har skri­vit på nytt kon­trakt för näs­ta sä­song än. En som skri­vit på ett nytt kon­trakt, och det med en ny klubb är Cal­le Åsell. Boll­stanäs­so­nen åter­vän­de ju in­för för­ra sä­song­en till mo­der­klub­ben Väs­by IK och gjor­de så­dan suc­cé att all­svens­ka Väs­ter­vik vär­va­de ho­nom in­nan sä­song­en var till än­da.

– Sä­song­en blev som jag be­räk­nat och vil­le. Jag fick myc­ket spel­tid och kun­de ta mig till­ba­ka till All­svens­kan. Jag är väl­digt nöjd med sä­song­en, sä­ger Cal­le Åsell.

Men det blev en kort tid i Små­land. Cal­le val­de för­ra vec­kan att skri­va på för IK Pan­tern i All­svens­kan. En li­ten kvar­ters­klubb i Mal­mö som ska gö­ra sin tred­je all­svens­ka sä­song nå­gon­sin i höst.

– Det var ro­li­ga mat­cher i Väs­ter­vik, al­la gäll­de nå­got och det gick över för­vän­tan för mig. De var in­tres­se­ra­de av en fort­sätt­ning men jag val­de hel­he­ten i Pan­tern, sä­ger Cal­le Åsell som to­talt gjor­de 36 (13+23) po­äng i Väs­by och Väs­ter­vik 2016/17. Mal­mö som stad loc­ka­de, lik­som att Cal­le haft trä­na­ren Hå­kan Åhlund ti­di­ga­re.

– Jag ha­de Hå­kan i Öre­bro och det kän­des tryggt. Dess­utom känns det kul med Mal­mö som stad. Jag har hört myc­ket gott om den. Det känns spän­nan­de och kul med IK Pan­tern. Jag flyt­tar ner till som­marn.

An­ders Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.