Grund­kurs i block­pro­gram­me­ring

Viivasbydirekt - - Det Händer -

APRIL Kl 10–12. Lo­kal: Ak­ti­vi­tets­rum­met. Från 9 år. In­tro­duk­tion i pro­gram­me­ring av Micro:bit. Lämp­ligt för dig som ald­rig pro­gram­me­rat. Du får lå­na da­tor. Fö­ran­mä­lan med e-post till barn­bib­li­o­te­[email protected]­landsvas­by.se el­ler på tel. 08-590 973 90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.