Gör ditt eget säll­skaps­spel

Viivasbydirekt - - Det Händer -

APRIL Kl 10–12. Lo­kal: Ak­ti­vi­tets­rum­met Från 6 år. Med le­da­ren Ka­ro­lin Lo får du verk­tyg och guid­ning för att skapa ditt eget bräd­spel. Fö­ran­mä­lan med e-post till barn­bib­li­o­te­[email protected]­landsvas­by.se el­ler på tel. 08-590 973 90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.