Cy­kel­tur

Viivasbydirekt - - Sport -

Nu star­tar årets tis­dags­cyk­ling­ar med en tur till Säl­na, 2 mil i lugn takt. Tag med frukt el­ler fi­ka till ras­ten. Start kl 10 från Gam­la apo­te­ket. Arr: Cy­kel­främ­jan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.