Ver­nis­sage för Ak­va­rell­sa­long­en

Viivasbydirekt - - Sport -

Väsby Konst­hall välkomnar vå­ren med en ju­ry­be­dömd Ak­va­rell­sa­long. Konst­nä­rer från he­la Nor­den är väl­kom­na att läm­na in högst tre verk var till sa­long­en. En el­ler två konst­nä­rer till­de­las Väsby Konst­halls Ak­va­rell­sti­pen­di­um. Ver­nis­sage kl 12–16. Sa­long­en in­vigs kl 13 av Kristi­na Klempt. Kafé ver­nis­sa­ge­hel­gen. Fri­vil­lig en­tré. Ut­ställ­ning­en på­går tom 21 maj. Op­ti­mus­vä­gen 12B. 08–59094850. Arr. Väsby Konst­halls Vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.