Mo­tor­fel ef­ter VW:s die­selåt­gärd

Kort ef­ter mjuk­va­ru­upp­da­te­ring­en tap­pa­de Carl-Jo­hans Golf kraft och EGR-ven­ti­len byt­tes för 11 000 kro­nor. Ett tro­ligt följd­fel av VW:s die­selåt­gär­der en­ligt en mo­tor­ex­pert.

Viivasbydirekt - - Bil & Motor - FO­TO: NILS SVÄRD

UPPDATERIN­GSPROBLEM. Vis­sa VWä­ga­re får pro­blem med EGR-ven­ti­len ef­ter mjuk­va­ru­upp­da­te­ring­en. En av de drab­ba­de är Carl-Jo­han Da­ni­els­son i Mell­byst­rand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.