Has­tig­het sänks

Viivasbydirekt - - NYHETER -

Has­tig­he­ten på Ljung­vä­gen sänks till 30 kilo­me­ter i tim­men. Det be­slu­ta­des un­der se­nas­te kom­mun­full­mäk­ti­ge. För­sla­get om sänkt has­tig­het kom in som ett med­bor­gar­för­slag un­der för­ra året. En­ligt för­slags­stäl­la­ren skul­le en has­tig­hets­sänk­ning sär­skilt öka trygg­he­ten för de barn som bor i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.