Fri­lufts­främ­jan­dets dag

Viivasbydirekt - - SPORT -

Fa­mil­jeä­ven­tyr i San­da­spå­ret kl 10–15 Start vid Bal­der­vä­gen. Du kan klätt­ra i häng­bro­ar, åka lin­ba­na, mö­ta Skogs­mul­le, snur­ra i en skogs­ka­ru­sell, padd­la ka­not och myc­ket mer. Nytt i år är na­tur­parkour som du kan tes­ta med vå­ra ut­bil­da­de ledare. Tips­pro­me­na­den bör­jar vid Bal­ders­vä­gen (sis­ta start 13.30). Vid kär­ret säl­jer vi köt­ti­ga kva­li­tets- och ve­ge­ta­ris­ka kor­var att gril­la. Ny­kokt kaf­fe och hem­bak­ta bul­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.