Nya lo­ka­ler

Viivasbydirekt - - NYHETER -

Kom­mu­nen le­tar ef­ter nya lo­ka­ler för si­na verk­sam­he­ter och kom­mun­sty­rel­sen ska nu fast­stäl­la en in­rikt­ning. Al­ter­na­ti­ven är att hy­ra lo­ka­ler i Op­ti­mus­om­rå­det el­ler att byg­ga ett helt nytt kom­mun­hus på Run­by­si­dan av sta­tio­nen. Utre­da­ren be­dö­mer Op­ti­mus som bil­li­ga­re och mer sä­kert ur tids­per­spek­tiv och fö­re­slår det­ta som hu­vud­al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.