ÅTERBLICKE­N. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Viivasbydirekt - - HEJ VÄSBY -

... skrev vi om Jonatan Mat­hi­as­son som pri­sa­des för rå­digt in­gri­pan­de ef­ter att han ut­fört hjärt­lung­rädd­ning på en kvin­na på Väs­bys pen­del­tågs­sta­tion och på så sätt räd­dat li­vet på hen­ne.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.