Sig­ma BK blir kvar i All­svens­kan

Viivasbydirekt - - SPORT -

Det blir ing­et spel i Elit­se­ri­en för Sig­ma BK. I ett ex­tremt jämnt kval blev BK Glam en för tuff mot­stån­da­re. Där­med blir bow­ling­gäng­et kvar i näst högs­ta se­ri­en.

En stark sä­song i All­svens­kan in­ne­bar se­rie­se­ger i grupp A. Full­pum­pa­de med själv­för­tro­en­de klev Sig­ma in i kva­let med högt hu­vud. Formstar­ka SBK vil­le nå eli­ten igen.

I den förs­ta kvalom­gång- en, på lör­da­gen, be­seg­ra­des Väs­terås SK i två ra­ka (14-6, 12-8), på ne­u­tral plan i Nykö­ping.

– Det var jäm­na­re än re­sul­ta­tet vi­sa­de, Väs­terås bjöd på bra mot­stånd, be­rät­tar Jo­nas Karls­son som är UK. Sig­maläg­ret styr­de där­ef­ter ko­san ner till Vim­mer­by. Där vän­ta­de öre­bro­ar­na BK Glam i ett di­rekt av­gö­ran­de dub­bel­mö­te. För vin­na­ren vän­ta­de Elit­se­ri­en i höst.

BK Glam vann förs­ta mat­chen med 5-14, men Sig­ma kvit­te­ra­de och vann den and­ra med 11-8. Där­med vän­ta­de en helt av­gö­ran­de skil­je­om­gång i två se­ri­er.

– Det var ex­tremt jämnt, i en av mat­cher­na skil­de en poäng. I den and­ra var det väl­digt jämnt till ru­ta 7, men då vän­de allt till de­ras för­del, fort­sät­ter Jo­nas Karls­son.

Där­med blir det All­svens­kan även näs­ta sä­song.

– Man vill ju ald­rig för­lo­ra såklart, men vi har ju gjort en fan­tas­tisk sä­song. Vi vann se­ri­en och var ba­ra ett par ru­tor från Elit­se­ri­en. Li­te surt är det att va­ra så nä­ra, fort­sät­ter Karls­son. Hur går ni vi­da­re nu?

– Vi har in­te hun­nit ta det än, vi får i lugn och ro gå ige­nom och se vad vi vill. Men jag tror att vi vill sat­sa mot Elit­se­ri­ekval igen. Vi tar nya tag och se­dan får vi se.

An­ders Ek­ström

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

STARK. Sä­song­en är nu slut och även om den slu­ta­de i moll var det mest dur för Sig­ma BK 2016/17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.