Du­scha ut­an bad­klä­der

Viivasbydirekt - - INSÄNDARE -

I dag blev jag jät­te­glad. Var på Med­ley (sim­hal­len) och kom in i duschen vid 10-ti­den på för­mid­da­gen. Och vad ser jag till min sto­ra gläd­je. En skol­klass från Vik-sko­lan (6 år för­be­re­dan­de) som du­schar ut­an bad­klä­der på – allt­så all­de­les nak­na. De sit­ter i ba­stun all­de­les nak­na som man ska gö­ra. Jag gick fram till lä­ra­ren och gav ho­nom det störs­ta be­röm jag kun­de hit­ta - sto­ra A el­ler en 5:a.

Jag skul­le med gläd­je de­la ut be­röm till and­ra lä­ra­re om de kun­de lä­ra si­na ele­ver att du­scha och ba­da ba­stu ut­an bad­klä­der.

Än en gång tack lä­ra­re och ele­ver på Vik­sko­lan. Det gick lätt att sim­ma mi­na 1 000 me­ter!

Sten Lars­son (fyl­ler 84 år i höst)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.