Rät­tel­se

Viivasbydirekt - - Nyeter -

Bild­tex­ten till för­ra veckans ar­ti­kel om Boll­stanäs­ba­det blev fel. Det stod att glas­skär­vor ha­de hit­tats i san­den och vatt­net. Rätt ska va­ra att en flic­ka ha­de sku­rit sig i fo­ten och att man in­te ha­de hit­tat fö­re­må­let som or­sa­kat skadan. Nu har dy­ka­re un­der­sökt bott­nen igen och in­te fun­nit nå­got främ­man­de. Där­e­mot vass och muss­lor, som finns na­tur­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.