MER Se­basti­an Ma­tar

Viivasbydirekt - - Familj -

ÅL­DER: 31 år. BOR: Run­by. FA­MILJ: Fru och dot­tern Me­lo­dy, 3 år. YR­KE: Per­son­lig as­si­stent. IN­TRES­SEN: Ska­pa mu­sik, lä­sa böc­ker, la­ga mat, spe­la tv-spel (när ti­den tillå­ter).

AKTUELL: Med de­but­bo­ken ”Pixie och pap­pa på höst­pro­me­nad” för barn i ål­dern 3–7 år. Den ska fi­nan­sie­ras ge­nom crowd­fun­ding på www.in­di­e­go­go.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.