Nytt lopp i vår

Viivasbydirekt - - Nyheter -

19 maj 2018 kom­mer näs­ta Väs­by stads­lopp att hål­las. Ef­ter årets lopp med drygt 300 del­ta­ga­re är ar­ran­gö­ren Eric Hedqvist nöjd.

Ex­tra po­si­tivt var att det var ovan­ligt li­te skräp i om­rå­det där lop­pet hölls, tack va­re åter­vin­nings­sta­tio­ner med fle­ra kärl som be­ställts in. Det rap­por­te­rar Eric Hedqvist i ett mejl till kom­mu­nen som gett mil­jö­stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.