N

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

is­san Qashqai har ett sta­digt grepp om de svens­ka bil­kö­par­na. Hit­tills i år lig­ger mo­del­len på ti­on­de plats i för­sälj­nings­sta­tisti­ken – det kom­mer ing­en av klasskon­kur­ren­ter­na i när­he­ten av.

La­gom till treårs­da­gen (nu­va­ran­de Qashqai de­bu­te­ra­de 2014) har Nis­san lå­tit bi­len ge­nom­gå en smär­re för­yng­rings­kur. På ut­si­dan är de mest på­tag­li­ga för­änd­ring­ar­na nya stöt­fång­a­re fram och bak, en om­ar­be- tad grill samt an­norlun­da LED-sig­na­tu­rer på strålkasta­re/bak­lam­por. Även chas­sit har job­bats om för att ge mju­ka­re gång över kor­ta tvä­ra gupp och mind­re kräng­ning i snä­va

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.