Då fi­rar Väs­by

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Nu har sta­tistik släppts över den van­li­gas­te fö­del­se­da­gen i var­je kom­mun i he­la lan­det. Det vi­sar sig att april kan va­ra en bra må­nad att fyl­la år för Väsbybor.

Det är näm­li­gen den 25 april som är den van­li­gas­te fö­del­se­da­gen i Väs­by kom­mun. 125 styc­ken är det som fyl­ler år då.

Sta­tisti­ken är fram­ta­gen av ny­hets­by­rån Si­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.