Suc­cé för Dansk i NHL-ny­kom­ling

Viivasbydirekt - - Sport - FOTO: LASSE MAURITZSON

Mål­vak­ten Oscar Dansk kom in i Ve­gas, gjor­de sin NHL-de­but och lös­te la­gets mål­vakt­s­kris på ett bril­jant sätt. Men på tis­da­gen tving­a­des han ut­gå på grund av ska­da.

Egent­li­gen är Oscar Dansk tred­je­mål­vakt i det ny­star­ta­de NHL-la­get Ve­gas Gol­den Knights. Men för­ra vec­kan ha­de Ne­va­dagäng­et, som gjort suc­cé hit­tills, mål­vakt­s­kris och 23-åring­en kal­la­des då upp från far­mar­la­get Chi­ca­go Wol­ves. Och som han gjor­de det. Först fick Boll­stanäs­so­nen hop­pa in mot St. Lou­is och där­ef­ter spe­la­de han från start mot Chi­ca­go. La­get vann bå­da des­sa mat­cher. Förs­ta nol­lan kom mot Co­lo­ra­do ett par da­gar se­na­re, då Ve­gas vann med he­la 7-0. Men i Oscars fjär­de match för klub­ben tving­a­des han att ut­gå. Ef­ter drygt hal­va mat­chen, på tis­dags­nat­ten, mot New York Is­lan­ders SUCCÈ. Oscar Dansk gjor­de suc­cé i si­na fy­ra förs­ta mat­cher för Ve­gas, men ut­gick ska­dad på tis­da­gen. tving­a­des mål­vak­ten läm­na isen på grund av ska­da. Det är än­nu in­te of­fi­ci­ellt hur lång­va­rig ska­dan blir. Han mis­sa­de ons­dags­nat­tens match mot New York Rang­ers, då de föll med 4-6. Då stod fjär­de­mål­vak­ten Max­i­me La­gacé i kas­sen.

An­ders Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.