Ma­ga­si­ne­ra på rätt sätt

Bostads­by­ten, plugg på an­nan ort, ihop­flyt­tan­de el­ler ut­lands­jobb. An­led­ning­ar­na till var­för vå­ra pry­lar ibland ham­nar utan en plats att bo är många. En smart lös­ning kan va­ra att ma­ga­si­ne­ra si­na till­hö­rig­he­ter.

Viivasbydirekt - - Bostad -

AVLASTNING. Att ma­ga­si­ne­ra in­för en flytt el­ler för­sälj­ning blir allt van­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.