Över­kla­gar Wijk opp­gård

Viivasbydirekt - - Nyheter -

De­talj­pla­nen för Wijk opp­gård, med 140 nya bo­stä­der, ny Vik­sko­la och sport­hall har över­kla­gats till markoch mil­jö­dom­sto­len. En när­bo­en­de me­nar att vär­de­full åker­mark för­störs, att fas­tig­he­ter­na är ”all­de­les för påträng­an­de” för de be­fint­li­ga och att Eg­ge­by­vä­gen är ett då­ligt in­fart­sal­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.