No­mi­ne­ra Väs­bys bäs­ta le­da­re

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Nu är det dags att no­mi­ne­ra de bäs­ta pro­fi­ler­na och in­sat­ser­na in­om för­e­nings­li­vet till För­e­nings­fes­ten, som har till­kom­mit för att upp­märk­sam­ma go­da ini­ti­a­tiv och duk­ti­ga le­da­re. För­e­nings­fes­ten an­ord­nas den 7 mars i Mes­sing­en av kom­mu­nens kul­tur- och fri­tids­kon­tor. Pri­ser de­las ut i föl­jan­de ka­te­go­ri­er: Årets för­e­ning, Årets le­da­re, Årets unga le­da­re, Årets eldsjäl, Årets ini­ti­a­tiv och Jäm­ställd­hets­pri­set.

No­mi­ne­ring­ar görs via kom­mu­nens hem­si­da se­nast den 25 feb­ru­a­ri och pris­ta­gar­na pre­sen­te­ras på själ­va ga­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.