30 år se­dan Väs­by IK:s elit­se­rieä­ven­tyr

Viivasbydirekt - - Sport - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

Det är 30 år se­dan Väs­by Hoc­keys SHL-vi­sit kling­a­de ut.

Sa­gan blev kort men för Per Bergman, en av hjäl­tar­na 1986/87, är det ett fint min­ne.

Väs­by tog tre poäng på 22 om­gång­ar hös­ten 1987. Ef­ter års­skif­tet gick det bätt­re. En fem­te­plats i all­svens­kan gav möj­lig­het att via kval­se­ri­en för­sva­ra SHL-kon­trak­tet. Den upp­gif­ten gick trup­pen in­te i land med.

– Jag har inga pro­blem med att vi ba­ra tog tre poäng. Det var egent­li­gen ofatt­bart att vi spe­la­de i elit­se­ri­en. Fan­tas­tiskt ro­ligt. Ett här­ligt min­ne. Vi kör­de på, även om vi för­lo­ra­de myc­ket blev vi näs­ta ald­rig över­kör­da, sä­ger Per Bergman.

Han minns om­stän­dig­he­ter som att klub­ben in­te kun­de vär­va eta­ble­ra­de spe­la­re och att trup­pen på för­sä­song­en åk­te runt för att hit­ta trä­nings­is när Vi­lun­da ishall bygg­des om.

– An­nars var det fan­tas­tiskt, som sagt. Vi ha­de trä- nings­ti­der mitt på ef­ter­mid­da­gar­na, det är väl en­da gång­en man känt sig som hoc­key­proffs, sä­ger ”Per­re” och gar­var.

– Jag minns allt snack, al­la i Väs­by vil­le pra­ta hoc­key. In­tres­set var enormt. Många av oss spe­la­re var från Väs­by, vil­ket gjor­de det än­nu in­tres­san­ta­re. Per har so­nen Ju­li­us Bergman, 22, i AHL-la­get San Jo­se Bar­racu­da. Se­dan 2014 är Ju­li­us draf­tad av San Jo­se Sharks.

– Ty­värr åker man ju in­te dit över en dag, men jag har va­rit över någ­ra gång­er. Väs­by­hjär­ta har han kvar. Runt tio mat­cher per sä­song ser han och är spon­sor.

– Klart jag vill att det ska gå bra. Jag vet vil­ket häf­tigt drag det var i slu­tet av 1980-ta­let, sä­ger Per Bergman som gjor­de 212 poäng un­der 14 sä­song­er i Väs­by­trö­jan.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

GO­DA MINNEN. Per Bergman, 53, har ba­ra go­da minnen från SHL-sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.