MER In­ter­na­tio­na­li­se­ring

Viivasbydirekt - - Nyheter -

EU vill ska­pa mo­bi­li­tet och sam­ar­be­ten in­om Eu­ro­pa. Sko­lor kan där­för sö­ka peng­ar till in­ter­na­tio­na­li­se­rings­pro­jekt och ut­by­ten ge­nom Erasmus +.

GRIMSTA­SKO­LAN har fått 300 000 kro­nor för ut­by­tes­pro­jek­ten med en sko­la i Reus, Spa­ni­en.

DEL­TA­GA­RE på Grimsta­sko­lan är års­kurs 7 och 9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.