SOM­MAR I VÄS­BY

Viivasbydirekt - - Hej Väsby - He­la pro­gram­met hit­tar du på upp­landsvas­by.se/ som­mar­lov

På som­mar­lo­vet finns myc­ket att gö­ra för barn och unga i Upp­lands Väs­by. Väl­kom­men till spän­nan­de sport- och kul­tur­ak­ti­vi­te­ter, som­mar­lovs­bio, skö­na sommarhäng på fri­tids­går­dar och ung­doms­hus och an­nat kul. Helt gra­tis och öp­pet för al­la!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.