Väl­kom­men att sö­ka jobb i kom­mu­nen!

Viivasbydirekt - - Hej Väsby -

Upp­lands Väs­by väx­er. För att fort­sät­ta ut­veck­las be­hö­ver vi än­nu fler skick­li­ga med­ar­be­ta­re med star­ka vil­jor som vill växa med oss. Just nu finns un­ge­fär 40 le­di­ga jobb att sö­ka i kom­mu­nen, bland an­nat som för­s­kol­lä­ra­re, bo­en­de­stöd­ja­re, rör­läg­ga­re, so­ci­al­chef och om­vård­nads­per­so­nal. upp­landsvas­by.se/kar­ri­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.