Maria Fälth (KD)

Viivasbydirekt - - Nyheter -

ÅL­DER: 55. BOR: Boll­stanäs se­dan 1997. YR­KE: Har job­bat på för­säk­rings­bo­lag, som säljcoach och för­sälj­nings­chef, i al­la år. Stu­de­ra­de ju­ri­dik.

FA­MILJ: Gift med Tom­my se­dan 31 år. Dot­tern Gre­ta, 25 år.

ÄTER TILL FRU­KOST: Lätt­fil, li­te müs­li, för­hopp­nings­vis ett kallt ägg och nå­gon mac­ka. Om jag in­te är på Ro­ta­ryfru­kosten som jag går på var­je mån­dag. Då blir det ho­tell­fru­kost på Lil­la Blå.

FAVORITPLA­TS I VÄS­BY: Mes­sing­en. Jag tyc­ker om när det är folk som myll­rar, myc­ket puls. Jag kan sit­ta och nju­ta av att det är en mas­sa folk som går in och ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.