Man gri­pen för mord­för­sök

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Vid 21-ti­den på tis­dags­kväl­len lar­ma­des po­li­sen till Ar­den­ner­ga­tan i Smed­by, där de grep en man som miss­tänks för mord­för­sök al­ter­na­tivt dråp­för­sök på en an­nan man. En­ligt po­li­sens ini­ti­a­la upp­gif­ter ska hän­del­sen ha in­träf­fat ut­om­hus. Brottsoff­ret för­des med am­bu­lans till sjuk­hus med ska­dor i han­den.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LARM. Po­lis lar­ma­des till Smed­by med an­led­ning av en hän­del­se som ru­bri­ce­ras som för­sök till mord el­ler dråp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.