MER LVU

Viivasbydirekt - - Nyheter -

LAG MED sär­skil­da be­stäm­mel­ser om vård av unga.

REGLERAR tvångs­om­hän­der­ta­gan­de av per­so­ner un­der 18 år ex­em­pel­vis om ung­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.