MER Bred­den­sko­lan

Viivasbydirekt - - Nyheter -

ÄR en kom­mu­nal sko­la med års­kurs F-5. HAR cir­ka 350 ele­ver. BE­STÅR av tre skol­bygg­na­der bygg­da i slu­tet på 1970-ta­let: En norr om om Bred­den­vä­gen, ägd av kom­mu­nen. Två sö­der om Bred­den­vä­gen, in­hyr­da i bo­stads­rätts­för­e­nings­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.