S

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

ting­er är nå­got helt nytt för Kia. Från att byg­ga bruks­bi­lar med långa ga­ran­ti­er som främs­ta säl­jar­gu­ment har man gått till att även pro­du­ce­ra en lyx­ig GT-vagn för snab­ba bi­lut­flyk­ter till fjär­ran res­mål.

Lik­som al­la and­ra Kia har även Sting­er sju års ga­ran­ti. Åter­står att se om det kan loc­ka kö­pa­re även i den­na klass. De­sig­nen är väl­digt lyc­kad, i al­la fall om man vill sy-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.