MER Hem­lös­het i Väs­by

Viivasbydirekt - - Nyheter - KÄL­LA: SOCIALSTYR­ELSEN

I SOCIALSTYR­ELSENS na­tio­nel­la kart­lägg­ning 2017 räk­na­des 136 av kom­mu­nens 44 000 in­vå­na­re som hem­lö­sa en­ligt föl­jan­de:

13 AKUT hem­lö­sa. Hän­vi­sa­de till jour­bo­en­de, skyd­dat bo­en­de, att so­va ut­om­hus el­ler so­va i of­fent­li­ga ut­rym­men.

21 VIS­TAS på in­sti­tu­tion el­ler stöd­bo­en­de och sak­nar ord­nat bo­en­de ef­ter ut­skriv­ning.

87 HAR en lång­sik­tig bo­en­de­lös­ning ord­nad av kom­mu­nen, såsom trä­nings­lä­gen­he­ter el­ler so­ci­alt kon­trakt.

14 HAR eget ord­nat kort­sik­tigt bo­en­de hos vän­ner, be­kan­ta, fa­milj el­ler släk­ting­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.