Pri­ser­na på be­gag­na­de die­sel­bi­lar ra­sar

Viivasbydirekt - - Bil & Motor - FOTO: VOLVOCARS

Un­der förs­ta kvar­ta­let 2018 öka­de ut­bu­det av ut­an­non­se­ra­de die­sel­bi­lar på Bloc­ket med 1 pro­cent jäm­fört med sam­ma pe­ri­od i fjol. Un­der mot­sva­ran­de pe­ri­od sjönk me­di­an­pri­ser­na på des­sa for­don med i snitt 12 pro­cent.

– Som bi­lä­ga­re, in­te minst i stor­stä­der­na, bör en hål­la koll på ut­veck­ling­en om mil­jö­zo­ner. Gö­te­borg följ­de Stock­holms ex­em­pel vid in­fö­ran­det av träng­selskat­ter och po­li­tis­ka fö­re­trä­da­re har ut­tryckt öns­ke­mål om att ut­re­da möj­lig­he­ten att in­fö­ra mil­jö­zo­ner, sä­ger Daniel Öst­lund, Ex­pert på Bloc­ket For­don.

De mest ut­an­non­se­ra­de die­sel­bi­lar­na, allt­så de bi­lar som folk helst ver­kar vil­ja gö­ra sig av med är Vol­vo XC60, Au­di Q5, Vol­vo XC70, Re­nault Méga­ne och Volks­wa­gen Pas­sat. Tätt följt av Vol­vo V70, Ford Focus, Sko­da Su­perb, Vol­vo V40 och Vol­vo V50. VOL­VO XC60. Den mest ut­an­non­se­ra­de die­sel­bi­len på Bloc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.