Var­ning för mo­bil­ryc­ka­re

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Två gång­er in­om lop­pet av en vec­ka har fräc­ka per­sonstöl­der in­träf­fat vid Hu­go Sa­bels torg. Stöl­doff­ret har pro­me­ne­rat med te­le­fo­nen i han­den när en el­ler två ton­å­ri­ga kil­lar har kom­mit ifatt bak­i­från, ryckt mo­bi­len ur han­den och sprung­it där­i­från.

Den be­stul­na, el­ler per­so­ner i om­giv­ning­en, har sprung­it ikapp tju­ven och kom­mit så nä­ra att den­ne släppt te­le­fo­nen och und­kom­mit. Hän­del­ser­na har po­li­san­mälts. Po­li­sens press­kon­takt Kjell Lind­gren re­a­ge­rar på det egen­ar­ta­de till­vä­ga­gångs­sät­tet.

– Fe­no­me­net hän­der från en tid till an­nan, men det här är in­te så van­ligt. Sär­skilt när det är två gång­er in­om så kort tid och på sam­ma plats, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.