My­ror­na

Viivasbydirekt - - Nyheter -

GRUNDADES 1896 och drivs se­dan 1899 av Fräls­nings­ar­mén. Verk­sam­he­ten be­stod re­dan från bör­jan av att sam­la in och säl­ja be­gag­na­de sa­ker, och av att er­bju­da prak­tik och ar­bets­trä­ning för män­ni­skor som stod ut­an­för ar­bets­mark­na­den.

ÄR Sve­ri­ges störs­ta se­cond hand-ked­ja och en av Sve­ri­ges störs­ta in­sam­lings­ak­tö­rer.

INSAMLINGE­N av klä­der och pry­lar sker på åter­vin­nings­cen­tra­ler, i My­ror­nas bu­ti­ker och i kläd­box­ar som finns ut­ställ­da run­tom i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.