3 vik­ti­ga frå­gor för Väns­ter­par­ti­et

Viivasbydirekt - - Nyheter -

SKO­LAN

”Al­la ska kom­ma i mål. Det be­hövs mer stöd till ele­ver med sär­skil­da be­hov.”

BO­STÄ­DER

”Pres­sa pri­ser­na på ny­byg­gen. Byg­ga li­te enkla­re bo­stä­der.”

JÄM­STÄLLD­HET

”Jäm­ställd­hets­ar­be­te och job­ba med för­söks­verk­sam­het med sex tim­mars ar­bets­dag.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.