Fält­täv­lan

Viivasbydirekt - - Det Händer -

BE­STÅR av tre del­prov (dres­syr, hopp­ning, ter­räng­prov) un­der vil­ka ryt­ta­ren ri­der sam­ma häst.

DRESSYRPRO­VET rids all­tid först.

TERRÄNGPRO­VET fo­ku­se­rar på ryt­ta­res och häs­tars för­må­ga att an­pas­sa sig till oli­ka och va­ri­e­ran­de vill­kor.

HOPPROVET är ett test där eki­pa­get täv­lar un­der va­ri­e­ran­de för­hål­lan­den över en ba­na med oli­ka ty­per av hin­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.