SMHI:s var­ning­ar

Viivasbydirekt - - Nyheter - KÄL­LA: SMHI

Klass 1-var­ning: Max­i­mal dygns­tem­pe­ra­tur på 30– 32 gra­der un­der tre till fy­ra da­gar i följd. In­ne­bär en ökad på­frest­ning på krop­pen vil­ket kan ge pro­blem för fram­förallt risk­grup­per.

Klass 2-var­ning: Max­i­mal dygns­tem­pe­ra­tur på 30 gra­der el­ler mer, fem da­gar i följd. Al­ter­na­tivt max­i­mal dygns­tem­pe­ra­tur på 33 gra­der el­ler mer, tre da­gar i följd. In­ne­bär en ökad på­frest­ning på krop­pen vil­ket kan ge pro­blem för fram­förallt risk­grup­per. Klass 2 är den all­var­li­gas­te var­nings­klas­sen för höga tem­pe­ra­tu­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.