val 2018

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Del 7. I sep­tem­ber är det val. I en se­rie ar­tik­lar har vi in­ter­vju­at al­la par­ti­ers första­namn för att ve­ta mer om dem som po­li­ti­ker – och som pri­vat­per­so­ner. Mar­ga­re­ta Ha­mark, Li­be­ra­ler­na, träf­far vi på Väs­bys sko­las skol­gård.

I näs­ta ar­ti­kel mö­ter ni Mil­jö­par­ti­ets Lars Val­ters­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.