Kvin­nor blir för­lo­ra­re på bo­stads­mark­na­den

Viivasbydirekt - - Bostad - FO­TO: KLEMNER STU­DIO

Clau­dia Wör­mann på SBAB re­kom­men­de­rar al­la att stäl­la sig i bo­stads­kö, oav­sett hur lyck­ligt gift man är för till­fäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.