Slar­vig sköt­sel i Väs­bys ut­kan­ter

Viivasbydirekt - - Insändare -

Und­rar ba­ra var­för Upp­lands Väs­by Kom­mun är så otro­ligt slar­vi­ga med att klip­pa och rö­ja gräsy­tor ut­an­för cen­tra­la Väs­by. Bor i Hagäng­en. När man kom­mer in i om­rå­det möts man av me­ter­högt gräs och sly och tist­lar. Ser för hemskt ut. Pin­samt när man får be­sök.

Var­för kan in­te ar­bets­lö­sa el­ler le­di­ga skolung­do­mar få rö­ja om­rå­det? Blir ba­ra säm­re och säm­re sköt­sel med åren. Trist och trå­kigt från ett an­nars fint om­rå­de. Skärp­ning, kom­mu­nen!

Be­svi­ken Hagängs­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.